نقش بلبرینگ خود تنظیم در بهبود عملکرد سیستم

در سیستم های مکانیکی یکی از مشکلات اصلی که آسیب دیگر اجزای مکانیکی را نیز به دنبال دارد ابتدا به ساکت از دینامیک سیستم ناشی می شود. دینام سیستم چه بر اثر اتصال با الکتروموتور بوجود آمده باشد و چه بر اثر اتصال به یک موتور سیلندر پیستونی از نوع احتراق داخلی ضربه و ارتعاش را بوجود می آورد که اولا در کاربری بلبرینگ سبب کاهش عمر بلبرینگ شده بلکه آسیب به دیگر اجزای ماشین آلات صنعتی را نیز به همراه دارد. تغییر وضعیت اتصال در بلبرینگ خود تنظیم زمینه ای مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تنش های ناخواسته سیستم فراهم می آورد.


نقش بلبرینگ خود تنظیم در تعلیق بار


بلبرینگ های خود تنظیم در یک بخش بصورت صلب وصل شده و بخش دیگر یعنی رینگ بیرونی آنها شناور است. این امر سبب ایجاد یک خالت روان در سیستم شده و سیستم در حالت کلی از وضعیت صلب خارج می شود. بدین معنا که ارتعاشات، ضربات و گریز از مرکز احتمالی که تمام در سیستم منجر به ایجاد ضربه می شوند بر روی رینگ ها و تغییر موقعیت اتصال بلبرینگ خود تنظیم مستحلک شده و بخش بسیار زیادی از تنش های نامطلوب موجود در سیستم دینامیکی حذف می شوند. با حرکت رینگ ها و تغییر وضعیت نسبت به ساچمه بلبرینگ نه تنها هر بار یکی از ردیف ها بصورت آزاد عمل می کند بلکه ارتعاشات سیستم نیز به حداقل می رسد.

بلبرینگ خود تنظیم

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation