گالری بلبرینگ و یاتاقان رول صنعت زاگرس

بلبرینگ ها، رولبرینگ و یاتاقان ها دارای طراحی های مختلفی هستند و از متریال های مختلفی نیز تولید می شوند. بررسی ظاهری بلبرینگ ها یکی از راه های اولیه بررسی کیفی آنها می باشد که تا اندازه ای دقت در تولید، نوع صیقل سطحی و روان کاری مشخص می کند. گالری مربوط به بلبرینگ ها، یاتاقان و رولبرینگ ها معرف شکل های مختلف که بلبرینگ و یاتاقان می توانند برای تعلیق بار بر حسب نوع بار داشته باشند می باشد. با دسته بندی سه گانه یاتاقان و بلبرینگ ها به بلبرینگ های شعاعی، محوری و ترکیبی می توان در کل سه دسته بندی نیز برای گالری عکس های بلبرینگ ها قائل شده. با این وجود رولبرینگ ها و یاتاقان ها نیز دارای دسته بندی هایی متناسب با نوع و کاربری خود هستند.


mn
mnTEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation