قابلیت تعلیق بار شعاعی در بلبرینگ کف گرد

شافت های عمودی که بلبرینگ کف گرد بر روی آنها سوار می شوند اغلب دارای سرعت زاویه ای دوران محدودتری نسبت به محور های افقی که بلبرینگ های شعاعی بر روی آنها بسته می شوند می باشد. این امر سبب می شود تا در بسیاری از مواقع در اثر سرعت کم اینرسی پایین تر و گریز از مرکز محدودتری بوجود آمده و بلبرینگ کف گرد در اغلب موارد با چالش های بزرگی در تعلیق بار ترکیبی روبرو نیست. با این وجود برای اتصال محور های عمودی با قطر کم در برخی از صنایع سرعت دوران بالا بوجود آمده و نیاز به تعلیق بار شعاعی نیز برای بلبرینگ کف گرد بوجود می آید.


ایجاد قابلیت تعلیق شعاعی برای بلبرینگ کف گرد


در برخی از طراحی های خاص به منظور ایجاد قابلیت غیر دائمی تعلیق بار محوری که بصورت لحظه ای بر اثر اینرسی و یا ارتعاشات سیستم بوجود می آید با ایجاد یک لبه بر روی رینگ های واشر مانند بلبرینگ کف گرد در دو طرف این قابلیت بوجود می آید تا بطور لحظه ای بار های شعاعی نیز تعلیق شوند. البته این امر با افزایش انحنای داخلی رینگ های اتصال نیز در این نوع بلبرینگ میسر می شود اما این امر میزان تمرکز تنش را در نقطه باریک شده از رینگ به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

بلبرینگ کف گرد

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | RSZ Corporation