بلبرینگ کف گرد ان اس کا NSK

بلبرینگ کف گرد ان اس کا NSK
   نوع : تک ردیف    
موجود

بلبرینگ کف گرد ان اس کا NSK Thrust Ball Bearing دارای دو بخش اصلی که در ساختار تمامی بلبرینگ های کف گرد وجود دارد و یک بخش آپشنال می باشد که در برخی از انواع طراحی های بلبرینگ کف گرد دیده می شود. بلبرینگ کف گرد ان اس کا NSK در بخش اصلی متشکل از ساچمه های مورد بر روی یک قفسه رینگ مانند می باشد و در بخش آپشنال نیر در بیرون توسط دو رینگ به شکل واشر پوشانیده شده است. قرارگیری ساچمه ها بصورت هم سطح و در یک ارتفاع مانع تمرکز تنش و سبب ایجاد یکنواختی در ساختار بلبرینگ کف گرد می شود امری که در مجموع به افزایش قابلیت بارگذاری در بلبرینگ کف گرد نسبت به دیگر انواع بلبرینگ می انجامد. بلبرینگ کف گرد را هر چند با کاربری محدودتری در صنایع می بینیم اما کاربری آنها با نقشی بسیار موثر در تعلیق بار و کاهش اصطکاک انجام می شود.
بلبرینگ کف گرد

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation