کاربری شیلد یا محافظ بیرونی بلبرینگ ها

برای بلبرینگ ها بالاخص بلبرینگ های شیار عمیق به سبب قطر بالای ساچمه های درونی آنها حد فاصل رینگ درونی و رینگ بیرونی از یکدیگر زیاد می باشد. این امر سبب می شود که قابلیت ورود اجزای بیرونی از انواع گرد و خاک و غبار که درصد بالایی نیز در محیط های صنعتی دارند با رود. ورود گرد و خاک به محفظه بلبرینگ ابتدا به سبب قابلیت جذب بالای گریس و روغن در ساختار بلبرینگ ها جذب روان کننده شده و رسوب می کند. این امر نه تنها سبب از بین رفتن عملکرد و حذف روان کننده از سیستم کاری بلبرینگ می شود بلکه با جذب بر روانکننده و افزایش تدریجی خورده فلز و پلیسه ها در داخل گریس بلبرینگ به تدریج طی فعل و انفعالاتی که بوجود می آید اثرات خورنده و اسیدی پدید آمده و سبب کاهش طول عمر بلبرینگ نیز می شود.


انواع شیلد و محافظ بلبرینگ


بسته به سایز بلبرینگ و شرایط کاری شامل سرعت زاویه ای که برای انواع بلبرینگ ها تعیین می شود از انواع مختلفی شیلد و محافظ نیز استفاده می شود. بر روی بلبرینگ شیار عمیق با سایز های متوسط و کوچک که اغلب با شافت هایی با سرعت زاویه ای بالا و در نتیجه ایجاد حرارت بالاتر سر و کار دارند اغلب از شیلد های فلزی استفاده می شود. یکی دیگر از انواع پر کاربرد شیلد ها نیز شیلد های پلاستیکی هستند که اولا سبب سبک تر شدن وزن نهایی بلبرینگ می شوند و ثانیا قیمت بلبرینگ را نیز تا اندازه محسوسی پایین می آورند.

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation