بررسی بلبرینگ کف گرد از نظر طول عمر

بلبرینگ کف گرد نسبت به انواع دیگر بلبرینگ ها در بحث طول عمر یک مزیت بسیار بارز دارد. قرارگیری ساچمه ها در یک ارتفاع در ساختار بلبرینگ کف گرد در مقایسه با انواع بلبرینگ های شعاعی که در آن ساچمه ها بر روی محیط یک دایره بصورت عمودی قرار گرفته و اختلاف فاز دارند می باشد. این موقعیت مکانی ساچمه ها در ساختار بلبرینگ ها از تمرکز تنش بر روی یک ساچمه جلوگیری کرده و نمودار توزیع بار بر روی ساچمه های بلبرینگ کف گرد عملا نمودار خطی می باشد. این امر سبب می شود تا از تمرکز تنش بر روی یک ساچمه و در نتیجه سایش سطحی آن جلوگیری به عمل آید و از اصلی ترین عوامل افزایش طول عمر بلبرینگ کف گرد در مقایسه با انواع دیگر بلبرینگ می باشد. البته از این منظر در میان رولبرینگ ها نیز می توان از رولبرینگ کف گرد که با مشخصاتی مشابه و با ساچمه هایی که دارای تماس سطحی بالاتری هستند یاد نمود که طول عمر رولبرینگ کف گرد تحت بارگذاری های محوری حتی از بلبرینگ کف گرد نیز بالاتر است.


موالی که بر طول عمر بلبرینگ کف گرد تاثیر منفی دارند


وجود هم تراز ساچمه ها هر چند عاملی برای افزایش طول عمر در بارگذاری ها محسوب می شود اما نحوه قرارگیری بلبرینگ کف گرد که در بر گیرنده یک شافت محوری با وضعیت عمودی است عملا تمامی وزن محور و متعلقات وابسته را بر روی بلبرینگ کف گرد می اندازد. این امر سبب می شود که سایش تحت تنش فشاری در بین ساچمه های بلبرینگ کف گرد به تدریج افزایش پیدا کند. از این منظز نیز بدون تردید انتخاب رولبرینگ کف گرد استوانه ای بالاخص در صورتیکه سرعت دورانی شافت کمتر باشد انتخاب مناسب تری به نظر می رسد.

بلبرینگ کف گرد

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | RSZ Corporation