بلبرینگ تماس زاویه ای SKF اس کا اف

بلبرینگ تماس زاویه ای SKF اس کا اف
   نوع : فولادی    
موجود

بلبرینگ تماس زاویه ای SKF اس کا اف که هم با بکارگیری فولاد و هم با بکارگیری برنز در تولید قفسه نگهدارنده ساچمه ها تولید می شود در واقع یک بلبرینگ چند منظوره می باشد. مفهوم این جمله این است که بلبرینگ تماس زاویه ای SKF قابلیت تعلیق بار محوری را نیز دارد هر چند که اتصال آن بر روی شافت افقی انجام شده و طراحی عمومی آن برای تعلیق بار شعاعی می باشد. بسته به زاویه ای که کیج یا قفسه در داخل ساختار این بلبرینگ تماس زاویه ای دارد و یا زاویه اتصال رینگ ها با ساچمه بلبرینگ SKF قابلیت تعلیق بار شعاعی و محوری تفییر می کند. این زاویه که دارای حداقل 15 و حداکثر 30 می باشد بر حسب نوع کاربری بلبرینگ تماس زاویه ای SKF تعییم می شود. رول صنعت زاگرس وارد کننده و عرضه کننده سایز های مختلف بلبرینگ تماس زاویه ای در ایران می باشد.
بلبرینگ تماس زاویه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | RSZ Corporation