معرفی رولبرینگ بشکه ای نیمه مخروطی

ساچمه های رولبرینگ های بشکه ای تنها بصورت بشکه ای استوانه ای تولید نمی شوند. در واقع بسیاری از تولید کنندگان انواع بلبرینگ و رولبرینگ به تدریج به دنبال پخ زنی بیشتر ساچمه ها در ساختار تمامی انواع رولبرینگ البته به جز نیدل برینگ یا رولبرینگ سوزنی هستند که به نوعی به سمت رولبرینگ بشکه ای میل می کند. در انواع رولبرینگ های شعاعی از دو نوع ساچمه استفاده می شود که یکی ساچمه های استوانه ای و یکی ساچمه های بشکه ای است. در صورت استفاده از ساچمه های بشکه ای بصورت دوبل در بسیاری از موارد از ساچمه های بشکه ای نیمه مخروطی استفاده می شود تا از نظر نحوه قرارگیری و تماسب که با رینگ رولبرینگ برقرار می کنند حداکثر قابلیت تعلیق را نیز به همراه داشته باشد.


مزایای ساچمه های نیمه مخروطی بشکه ای


ساچمه های بشکه ای ساده در ساختار برخی از رولبرینگ ها مانند رولبرینگ مخروطی عملکرد مناسبی نداشته و سبب کاهش درجعه آزادی در حرکت می شوند. ساچمه های بشکه ای نیکه مخروطی هر چند به میزان بسیار محدودتری در صنایع بکار گرفتهع می شود اما قابلیت تعلیق بار بالا را در کنار درجه آزادی مناسب بالاخص برای اتصال بر روی رولبرینگ های کف گرد فراهم می آورند.

رولبرینگ بشکه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation