طراحی لبه رینگ رولبرینگ ها و نقش آن در تعلیق بار ترکیبی

بار های ترکیبی در واقع بار هایی هستند که دارای دو مولفه نیرو و تنش عمود بر هم یکی در راستای محور X و دیگری در راستای محوری Y که به بار های شعاعی و محوری معروف هستند می باشند. بار های ترکیبی نه تنها در اتصال محور های مورب که در برخی از انواع ماشین الات صنعتی مانند ماشین حمل بتن بوجود می آیند بلکه با توجه به حرکت دینامیک انواع محوری های عمودی و افقی و گریز از مرکز و یا ضرباتی که در ماشین آلات صنعتی بوجود می آیند امری طبیعی بوده و عامل بوجود آمدن بار ترکیبی بر پیکر رولبرینگ ها هستند.


لبه رینگ رولبرینگ


یکی از اولیه ترین راهکار ها برای افزودن قابلیت تعلیق بار در راستای غیر مطلوب برای رولبرینگ ها لبه دار کردن رینگ های بیرونی رولبرینگ ها می باشد. نمونه هایی از رولبرینگ صنعتی مانند رولبرینگ مخروطی بصورت دیفالت قابلیت تعلیق بار های ترکیبی را دارند اما تعلیق در جهت نا مطلوب تنها در یک راستا در رولبرینگ مخروطی میسر می باشد.

رولبرینگ

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation