مفهوم زاویه عملکرد رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ های مخروطی در میان کلیه اطلاعات و مشخصات مکانیکی که دارند یک زاویه نیز برای انها تعیین می شود. زاویه عملکرد رولبرینگ مخروطی بین 15 الی 30 درجه تغییر کرده و نقشی بسیار مهم در قابلیت تعلیق بار های ترکیبی محوری و شعاعی در ساختار رولبرینگ مخروطی دارد. در واقع زاویه ای که امتداد محور مرکزی ساچمه های قرار گرفته بر روی قفسه نگهدارنده در ساختار رولبرینگ مخروطی با خط افق می سازد را زاویه عملکرد می گویند. این زاویه در کوچکترین مقدار یعنی 15 درجه حداکثر قابلیت تعلیق بار شعاعی و حداقل تعلیق بار محوری را به همراه دارد. به همین ترتیب با بالا رفتن این زاویه این نسبت بر عکس شده و در زاویه 30 درجه در ساختار این رولبرینگ ها به حداکثر قابلیت تعلیق بار محوری و حداکثر تعلیق از بار شعاعی می رسد.


بر خلاف گونه هایی از بلبرینگ و رولبرینگ مانند بلبرینگ خود تنظیم که قابلیت تنظیم زاویه وجود دارد در مورد رولبرینگ های مخروطی از ابتدا یک زاویه اتصال می بایست بر حسب نوع بار و ارتعاشاتی که بر پیکر رولبرینگ وارد می کند انتخاب گردد. این انتخاب با برآورد های مهندسی و مطابق با نوع اتصال صورت می پذیرد. گروه صنعتی رول صنعت زاگرس مشاور امین شما در انتخاب انواع رولبرینگ در ایران می باشد.

رولبرینگ مخروطی

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation