مقایسه قابلیت های بلبرینگ خود تنظیم و رولبرینگ خود تنظیم

مبنای کارکرد بلبرینگ خود تنظیم و رولبرینگ خود تنظیم با یکدیگر برابر و حتی رینگ ها و قفسه های آنها نیز دارای مبنای تولید و عملکرد یکسانی هستند. در حالی که در بلبرینگ خود تنظیم از ساچمه های کروی مانند تمامی انواع دیگر بلبرینگ ها استفاده می شود اغلب در طراحی رولبرینگ خود تنظیم از ساچمه های بشکه ای که توسط بلبرینگ SKF برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند استفاده می شود. طبیعتا سطح تماس بالاتری بین ساچمه های بشکه ای رولبرینگ خود تنظیم و رینگ نسبت به حالت مشابه در بلبرینگ خود تنظیم وجود داشته که قابلیت تعلیق میزان بالاتری از بار را فراهم می آورد. از نظر میزان متریال بکار گرفته شده، وزن و قیمت نیز رولبرینگ خود تنظیم با ساچمه بشکه ای دارای سطح بالاتری نسبت به بلبرینگ خود تنظیم بوده، میزان تمرکز تنش کمتری داشته و طول عمر کاری بالاتر با قابلیت بارگذاری بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

بلبرینگ خود تنظیم

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation