تفاوت طراحی بلبرینگ تماس زاویه ای و رولبرینگ مخروطی

اغلب برای هر نوع بلبرینگ، نوعی مشابه از رولبرینگ نیز طراحی شده است. شباهت هایی نیز بین طراحی رولبرینگ مخروطی و بلبرینگ تماس زاویه ای وجود دارد. در حالی که در نوع برینگ قابلیت تعلیق بار های ترکیبی را دارند که یکی دیگر از شباهت های آنها محسوب می شود هر دو نیز عملا برای تعلیق بار های شعاعی طراحی شده اند. رولبرینگ مخروطی نوع مدرن تری از برینگ های صنعتی می باشد که در طراحی امکان تغییر زاویه اتصال می بایست از ابتدا در محدوده زاویه 15 الی 30 درجه که طبق استاندارد های تبیین شده توسط تولید کنندگان که در راس آنها بلبرینگ تیمکن TIMKEN بعنوان طراح اولیه این نوع رولبرینگ صورت گرفته است انجام می گیرد. حال آنکه طراحی بلبرینگ تماس زاویه ای در یک نوع قابلیت تغییر زاویه را فراهم می آورد.


شکل رینگ های قوص دار در طراحی بلبرینگ تماس زاویه ای


به جز استفاده از قفسه اریب و زاویه دار برای نگهداری ساچمه ها در ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای که کاربری مشابهی با رولبرینگ مخروطی را فراهم می آورد، استفاده از رینگ هایی قوص دار در طراحی نیز می تواند زاویه ای قابل تغییر بر حسب اعمال تنش های محوری برای بلبرینگ تماس زاویه ای فراهم آورد. هر نقطه از قوص داخلی رینگ در تماس با ساچمه در ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای مولفه های مشخصی از x , y را تعلیق می کند.

بلبرینگ تماس زاویه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | RSZ Corporation