توازن فشار و سرعت در بلبرینگ کف گرد

از آنجایی که بلبرینگ کف گرد بر روی محور های عمودی نصب می شود که کاربری آنها عملا در صنایع بسیار محدود می باشد نوع بارگذاری آن بسیار خاص می باشد چرا که بخش عمده ای از بار وزنی شافت متصل را نیز می بایست تعلیق نماید. اما توجه به این نکته که بر خلاف بلبرینگ های شعاعی که اغلب تمرکز تنش بر روی یک ساچمه در مقایسه با دیگر ساچمه ها بیشتر است تمامی ساچمه ها در پیکر بلبرینگ کف گرد بصورت یکسانی در تعلیق بار نقش داشته که خود تا هدودی افزایش بار بیشتر اعمالی بر این بلبرینگ ها را جبران می کند.


سرعت مجاز عملکرد بلبرینگ کف گرد


با وجود بار بسیار زیادی که بر پیکر بلبرینگ کف گرد اعمال می شود اغلب سرعت زاویه ای حرکتی آنها محدود می باشد که حتی با بالا رفتن سایز محور و به دنبال آن بالا رفتن قطر داخلی بلبرینگ کف گرد سرعت زاویه ای اتصال کاهش بیشتری نیز خواهد داشت. از این رو بطور کلی بلبرینگ های کف گرد بیشتر بلبرینگ هایی برای تعلیق بار بالاتر در سرعت زاویه ای کمتر هستند.

بلبرینگ کف گرد

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | RSZ Corporation