نو آوری های مدرن در دنیای بلبرینگ

بلبرینگ ها هر چند اغلب طراحی های ساده ای دارند اما به منظور بهبود کاربری، افزایش طول عمر و دقت، کاهش اصطکاک، بهبود انتقال حرارت همواره دستخوش تغییراتی از سمت برند های معتبر تولید کننده انواع بلبرینگ و رولبرینگ قرار داشته اند. برخی از این تغییرات در عمل آوری اولیه متریال بکار گرفته شده در تولید بلبرینگ و برخی دیگر در زمینه بهبود طراحی اجزا بالاخص رینگ های بیرونی بلبرینگ ها صورت می پذیرند. عملیات ویژه در تغییرات مکانیزم کاری و ترکیبات شیمیایی گریس بلبرینگ ها نیز یکی دیگر از نقاط تمرکز تولید کنندگان بزرگ انواع بلبرینگ و رولبرینگ بوده است.

رولبرینگ بشکه ای و جایگزینی بلبرینگ ها


نیاز های صنعتی روز افزون بالاخص با افزایش سرعت عملکرد انواع شافت ها بکار گرفته شده در ساختار ماشین آلات صنعتی شامل انواع گیربکس های مدرون مانند گیربکس شافت مستقیم انتظارات از بلبرینگ ها را به عنوان اتصالات شافت ها بالا برده است. امروزه به سبب سطح تماس کمی که بین ساچمه بلبرینگ با رینگ ها وجود دارد از رولبرینگ بشکه ای بصورت روز افزون با طراحی های ویژه که اغلب مزایای ساچمه های کروی بلبرینگ ها از درجه آزادی و کاهش اصطکاک را به همراه داشته و قابلیت تعلیق میزان بالاتری از بار را به سبب سطخ اتکای وسیع تر بر روی رینگ ها دارد استفاده می شود. دنیای مدرن تا اندازه ای رو به جایگزینی برخی از انواع بلبرینگ ها که تحت تنش های بسیار شدیدی عمل می کنند با رولبرینگ بشکه ای می باشد که هم بصورت کف گرد، تلفیقی و هم بصورت شعاعی تولید می شوند.

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | RSZ Corporation