معرفی رولبرینگ بشکه ای خود تنظیم

بدون تردید آخرین راهکار مهندسی برای کنترل مشکلات مختلف در اتصالات انواع بلبرینگ و رولبرینگ ها طراحی و تولید رولبرینگ بشکه ای خود تنظیم می باشد. مشکلات اتصال بلبرینگ های ساده که شامل عدم قابلیت تعلیق و عملکرد مناسب در اعمال تنش های ضربه ای تحت تاثیر حرکت دینامیک شافت ها می باشد، مشکلات انواع بلبرینگ ها به سبب داشتن ساچمه های مدور که تمرکز تنش و به دنبال آن سایش سطحی ساچمه ها را به دنبال دارد، مشکلات بلبرینگ ها در سطح تماس محدود ساچمه بر روی رینگ که قابلیت تعلیق میزان محدودی از بار را به همراه دارد تماما در طراحی رولبرینگ بشکه ای از نوع خود تنظیم رفع شده اند.


محدودیت های مختلف رولبرینگ ها از میزان سایش بالای بین رینگ و ساچمه که در مورد رولبرینگ های استوانه ای اتفاق می افتد، عدم قابلیت تعلیق بار و عملکرد مناسب انواع رولبرینگ که در اتصالات محور های دینامیک با اینرسی بالا، ضربه و حرکات ناموزون پدید می آیند تماما مشکلاتی هستند که بصورت کامل در طراحی رولبرینگ بشکه ای از نوع خود تنظیم رفع شده اند. نیاز به قفیه هایی با ارتفاع بالا و تعداد بالاتر ساچمه های بشکه ای، داشتن تکنولوژی طراحی و تولید بالا تماما سبب می شوند که در کل و در سایز برابر رولبرینگ بشکه ای خود تنظیم دارای بالاترین سطح قیمت با برند مشابه در میان انواع بلبرینگ و رولبرینگ باشد. بازرگانی رول صنعت زاگرس وارد کننده و عرضه کننده انواع مختلف رولبرینگ بشکه ای در ایران می باشد.

رولبرینگ بشکه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation