مزایای کاربری گریس در روانکاری رولبرینگ ها

در روانکاری بلبرینگ ها و رولبرینگ ها از انواع مختلفی گریس و روغن استفاده می شود که هر یک به دلایلی برای نوع خاصی از یاتاقان برینگ که دارای سرعت دورانی مشخص و سایز های مشخصی هستند به کار گرفته می شود. گریس ها نه تنها دارای تنوع بالاتری نسبت به روغن ها هستند بلکه مزایای متعدد دیگری در مورد گریس ها انها را بعنوان انتخاب اول در روانکاری یاتاقان بلبرینگ ها و ورلبرینگ ها تبدیل کرده است. ویسکوزیته گریس که در واقع منجر به حفظ حالت بالاخص در دماهای کاری بالا می شود نسبت به ویسکوزیته روغن بالاتر می باشد.

در مورد یاتاقان بلبرینگ ها که دسترسی به هوزینگ یاتاقان دشوار می باشد انتخاب اول همواره گریس ها می باشند. در مورد رولبرینگ و بلبرینگ هایی نیز که دارای سرعت دورانی بالا هستند مانند سایز های کوچکتر از این اتصالات برینگ اغلب دمای کاری در آنها بالا رفته و ویسکوزیته و حفظ حالت که دو مشخصه موازی اما متفاوت هستند در انتخاب نوع روان کننده برای رولبرینگ ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع روغن آن هم در ویسکوزیته خاص تنها برای روانکاری انواع محدودی از رولبرینگ و یاتاقان مورد استفاده قرار گرفته و بر حسب دمای کاری پایه های گریس پتاسیم، لیتیوم و آلومینیوم انتخاب مناسب تری هستند..

رولبرینگ

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation