رولبرینگ با رینگ مخروطی

رینگ مخروطی در رولبرینگ ها به دو شکل مختلف بکار گرفته می شود. یکی در اتصالات رولبرینگ مخروطی می باشد که رینگ هایی بصورت کونیک استفاده می شود که در یک جهت همگرا و در جهت دیگر واگرا عمی می کنند. سطح مقطع رینگ بکار گرفته شده در داخل ساختمان رولبرینگ مخروطی بصورت خطی می باشد و با تغییر قطر تغییر نمی کند که برای اولین بار نیز توسط تیمکن معرفی شده است. بازرگانی رول صنعت زاگرس وارد کننده انواع رولبرینگ مخروطی در سایز های مختلف است.


رولبرینگ کف گرد با رینگ مخروطی


یکی از انواع بسیار خاص از رولبرینگ های کف گرد محسوب می شود. در داخل ساختار این رولبرینگ نیز از ساچمه های نیمه مخروطی برش خورده استفاده می شود و رینگ های دو طرف رولبرینگ با وجود اینکه در سطح بیرونی حالت تخت دارند در داخل و در تماس با ساچمه ها برای داشتن تماس سطحی با ساچمه های نیمه مخروطی رولبرینگ بصورت مخروطی بوده و در واقع با برش زدن رینگ به یک سطح نیمه مخروطی می رسیم. آزادی حرکت ساچمه های نیمه مخروطی و رینگ در این طراحی از رولبرینگ کف گرد مناسب تر است.

رولبرینگ

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | RSZ Corporation