بلبرینگ تماس زاویه ای FAG اف آ گ

بلبرینگ تماس زاویه ای FAG اف آ گ
   نوع : فولادی    
موجود

بلبرینگ تماس زاویه ای FAG اف آ گ Angular bearing با دو نوع طراحی داخلی مختلف بر حسب میزان و مقدار مولفه های عمودی و افقی نیرو تولید می شود. راستای امتداد تماس ساچمه ها با رینگ و قفسه در این طراحی ها یک زاویه مورب داشته که با افق می سازد. این امر باعث می شود که بلبرینگ تماس زاویه ای هر چند از نوع شعاعی باشد اما دارای کاربری با شباهت بالایی به رولبرینگ مخروطی بوده و به تعلیق بار های شعاعی در تمامی راستا و بار محوری در یک راستا بیانجامد. جنس و متریال قفسه بکار گرفته شده در ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای FAG اف آ گ با توجه به شرایط کاری سخت تحت سرعت زاویه ای بالا در بلبرینگ تماس طاویه ای گاهی از جنس برنزی صورت می پذیرد. سایز ساچمه ها در ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای FAG اف آ گ اغلب ریز و به همین منوال نیاز به استفاده از تعداد بالایی ساچمه های فولادی در این ساختار از بلبرینگ صنعتی می باشد.
بلبرینگ تماس زاویه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | RSZ Corporation